Vissen

Het sterrenbeeld Vissen: 20 februari – 21 maart
Vissen hebben een grote gevoeligheid voor sferen en mensen. Dit sterrenbeeld wordt beheerst door de planeet Neptunes, de planeet van de schittering en de illusie. Voor Vissen is het een uitdaging om met hun onwereldse te leven in een alledaagse wereld.

Eigenschappen van de Vissen
De sympathieke en ontvankelijke Vissen reageren op alles. Ze voelen bijvoorbeeld mee met goede mensen die slechte dingen overkomen. Overkomen mensen goede dingen? Dan juichen ze mee. Dromen zijn een inspiratiebron. Door hun grote verbeeldingskracht kunnen Vissen een grote reeks toekomstmogelijkheden voor zich zien, van fantastische tot vreselijke. Ze weigeren zich neer te leggen bij de beperkingen van de realiteit. Vissen zijn vaak zwak en besluiteloos. Op een crisis reageren ze vaak niet. Ze doen niets. Blijken hun dromen illusies te zijn? Dat kan leiden tot escapisme, zelfmedelijden en alcoholisme.

Vissen en relaties
Vissen zijn flexibel en weinig aards. Ook zijn ze van nature aardig en lief tegen iedereen. Bovendien vinden ze alles wel best. Dat maakt hen tot gemakkelijke vrienden. Het zijn, volgens anderen, vaak ongrijpbare figuren die men niet goed kan leren kenen. Ruziemaken vinden Vissen moeilijk. Ze geven snel toe. Daarom vinden anderen Vissen niet erg standvastig. Omdat ze de neiging hebben om conflicten uit de weg te gaan, kunnen ze vrij eenvoudig het slachtoffer worden van anderen.

Vissen en gezondheid
De gevoelige Vis is vatbaar voor aanvallen van buitenaf, dus voor virussen en bacteriën Die gevoeligheid kan ook leiden tot geestelijke instabiliteit. Dan is hij vatbaar voor angsten en verslaving. Is een Vis ernstig ziek? Dan leidt hij aan een ziekte die langdurig en slepend van aard is zoals tbc, spierdystrofie, verlamming en multiple sclerose. Het zijn ziektes die vaak voorkomen bij mensen die hun grenzen niet kennen. Veel Vissen hebben last van moeheid en gebrek aan energie. Vaak is er geen duidelijke medische verklaring voor. Vissen, die moeite hebben om hun energie te beheersen, Uit medelijden steken ze veel energie in anderen. Waarschijnlijk nemen ze soms onbewust ziektes van anderen over. Voeten horen bij dit sterrenbeeld. Heeft een Vis last van koude voeten? Dan heeft hij te weinig gevoelscontact met de dagelijkse realiteit. Bij dit sterrenbeeld horen ook slaapstoornissen. Vissen kun te veel slapen omdat ze niet in het nu willen zijn. Angst voor alles wat loskomt uit het onderbewustzijn kan leiden tot slapeloosheid.

Vissen en maatschappij
Vissen willen hun idealisme uitdragen in hun maatschappelijke activiteiten. Hun beroep moet een ruime doelstellig hebben. Ze offeren zich graag op. De vaak onzekere en onbegrepen Vissen komen graag op voor de hulpeloze medemens. Veel Vissen werken in de sociale, hulpverlenende sector. Ze werken dus bijvoorbeeld in de verpleging, tehuizen, gevangenissen. In de kunst kunnen Vissen een stukje van het door hun gezochte paradijs verwezenlijken. Bovendien zijn ze gevoelig voor inspiratie. Veel kunstenaars hebben dit sterrenbeeld. Hoewel een Vis geen studiehoofd of theoreticus is, kan hij toch studeren. De studiestof moet hem wel emotioneel aanspreken en inspireren. Logisch en helder denken is niet gemakkelijk, want dagdromen en een gebrek aan inspiratie leiden zijn gedachten af.