Steenbok

Het sterrenbeeld Steenbok: 22 december -19 januari
De Steenbok heeft het idee dat hij alles moet regelen en controleren. Iemand moet zich aan de regels houden en tradities in stand houden. Hij heeft vaak het gevoel dat hij de enige is die het wat kan schelen. De Steenbok met als heerser Saturnus, de planeet van de vaste structuur, kan het goed zelf doen.

Eigenschappen van het sterrenbeeld Steenbok
Een Steenbok is competitief en ambitieus. Hij is, net als een steenbok, onvermoeibaar op weg naar de top. Om de top te bereiken stippelt hij een haalbare strategie uit. Is dit je sterrenbeeld? Dan ben je geduldig, ijverig en spaarzaam. Bovendien ben je een natuurlijke leider. Je krijgt dingen voor elkaar. Zowel status als geld vind je belangrijk. Veerkracht zit niet in je aard. Daarom ben je angstig en pessimistisch. Over gevoelens praat je liever niet. Het symbool van de Steenbok staat zowel voor de steenbok met zijn gekromde horens als voor het mythische dier dat een bok van boven en een vis van onder is.

Steenbok en relaties

Je leert een Steenbok niet gemakkelijk kennen. Waarom? Omdat hij een muur om zijn hart
heeft gebouwd. Een liefdesrelatie gaar hij niet zomaar aan. Hij bewijst zijn liefde doorgaans niet
door aanhankelijkheidsbetuigingen. Een liefde wordt doorgaans bewezen door prestaties of
geschenken. Vaak worden Steenbokken door anderen ervaren als nogal regelend en autoritair.
Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen.

Steenbok en gezondheid
Steenbokken hebben de neiging om gevoelens op te kroppen. Ook hebben ze de neiging om zich af te sluiten voor anderen. Daardoor kunnen ziektes een chronisch karakter krijgen. Ze hebben vaak last van slepende kwalen. Die kwalen zijn hinderlijk en beperkend. Om zijn kwetsbaarheid te verbergen ontwikkelt de Steenbok een dikke huid. Eczeem is vaak een probleem. Andere klachten die bij dit sterrenbeeld vaker voorkomen zijn reumatische klachten, een pijnlijke rug en stijve knieƫn. Die klachten ontstaan vaak veroorzaakt de last die de Steenbok zichzelf oplegt. Ze hebben soms het gevoel dat ze bezwijken onder de zware last des levens. Door versteende woede kunnen galstenen ontstaan. Nierstenen ontstaan door verkilling in relaties. Steenbokken zijn serieus en zwaar op de hand. Ze hebben daarom vaak aanleg voor depressies. Ze worden vaak moeilijk weer gezond. Waarom? Omdat geloof in zichzelf en positiviteit ontbreekt.

Steenbok en maatschappij
Steenbokken voelen zich betrokken bij de maatschappij. Ze willen de wereld verbeteren. Fatsoensnormen, regels en bestaande structuren zijn daarbij van belang. Zaken moeten goed gestructureerd en goed georganiseerd zijn. Veel Steenbokken werken bij de overheid, want ze voelen zich goed thuis in regelend, controlerend en bestuurlijk werk. Ze zijn bijvoorbeeld werkzaam als administrateur of als econoom. Een Steenbok studeert grondig. Hij wil ook de details weten. Ook haalt hij graag hoge cijfers. Daarvoor moet hij hard werken. Ze hebben een voorkeur voor een studie waarin ze zich kunnen specialiseren. Steenbokken gaan vaak op latere leeftijd studeren. Waarom? Ze zijn vaak onzeker over hun intelligentie en prestaties. Pas later hebben ze het gevoel een studie te kunnen voltooien.