Daghoroscoop Kreeft

Het sterrenbeeld Kreeft (21 juni– 22 juli)
Het door een altijd wisselende Maan beheerste sterrenbeeld Kreeft is een ween met wisselende stemmingen. Een Kreeft is vooral een gevoelsmens. Soms lijkt hij stuurloos rond te drijven op een oceaan van gevoelens. Toch is hij vastbesloten om zijn doel te bereiken. Meestal slaagt hij daar ook in. Waar staat het symbool van de Kreeft voor? Voor twee borsten (de moeder), de scharen van de kreeft en de vloeibare aard van het leven en van de gevoelens.

De eigenschappen van de Kreeft
Kreeften koesteren een grote liefde voor het verleden. Bovendien hebben ze een grote behoefte aan emotionele veiligheid, aan een thuis en aan een gezin. Kreeften hebben niet alleen de behoefte om zichzelf te vertroetelen en te verzorgen. Ze hebben ook het vermogen om anderen te verzorgen. Vooral jonge Kreeften stellen zich vaak verlegen, schuchter en kwetsbaar op. Andere eigenschappen van de Kreeft: behoefte aan zekerheid, zorgzaam, begaan met het leed van anderen, gesloten, niet te veel genieten, niet uit de band springen. Kreeften laten zich door hun sterke gevoelens niet weerhouden om actie te ondernemen. Ze verzamelen hun moed, onderdrukken hun twijfel en gaan door. De meeste uitdagingen in hun leven kunnen ze goed aan.

Kreeft en relaties
Je bent vasthoudend en vastbesloten. Je geeft daarom nooit iemand op van wie je houdt. Anderen kunnen denken dat je te beschermend bent. Omdat je bezitterig en overgevoelig bent, ben je bang om door een vriend of een geliefde in de steek te worden gelaten. Daarom klamp je je aan die persoon vast.

Kreeft en gezondheid
Het gestel van ene Kreeft is niet erg krachtig. Daarom moet hij zorgen voor voldoende rust. Bovendien moet hij zijn lichaam regelmatig zuiveren en ontgiften. De maag van de Kreeft is een zwak punt. Kreeften die hun emotionele leven tekort doen en hun thuisbasis verwaarlozen, lopen meer kans op een maagzweer te krijgen. Onverwerkte emoties kunnen leiden tot een teveel aan maagsappen. Door het onderdrukken van niet- geaccepteerde gevoelens kunnen ernstige eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa, ontstaan. Ook de borsten zijn kwetsbaar. Je kunt te veel voor anderen zorgen en zelf innerlijk tekortkomen. Een ziekte als borstkanker kan hierop duiden.

Kreeft en maatschappij
Kreeften hebben een verzorgende instelling en ze werken graag met mensen. Kreeften kiezen daarom baak voor een verzorgend beroep zoals maatschappelijk werker, verpleegkundige, kraamverzorgster en kleuterleidster. Kreeften kunnen niet goed tegen kritiek en ze worden niet graag op hun vingers gekeken. Ze werken daarom liever onopvallend en in hun eentje. Een adviserende functie, waarin hij bezig is met een of enkele cliënten, is voor een Kreeft erg aantrekkelijk. Kreeften zijn geen studiehoofden. Ze houden van boeiende verhalen met historische achtergrond en diepgang. Een vak als geschiedenis, een vak dat te maken heeft met menselijke emoties en gevoelens, vinden ze boeiend.